В сътрудничество с RT TAX, възстановяваме данъци от:                     

  • Обединено Кралство;
  • Ирландия;
  • Холандия;
  • Норвегия;
  • Германия;
  • САЩ.
Може да се обърнете към нас, за да попълним формулярите за възвъщане на данъци и да задействаме необходимите процедури. За повече информация относно връщането на данъци, мож да се свържете с нас на телефон +359 884717160.

Документи, необходими за връщане на данъци:

  • Копие на лична карта ( ние ще го направим в офиса ни);
  • Формуляр P - 45 и/или P - 60 (за Обединено Кралство и Ирландия), формуляр W-2 (САЩ), формуляр Jaaropgave (Холандия), формуляри RF-1015B, Selvangivelse и Skattekort (Норвегия), формуляр Lohnsteuerkarte (Германия);
  • Последният ви фиш за получена заплата.
Ако някой от формулярите липсва, пак ще ви се възвърнат данъците, но ще бъдат отдържани определени такси.
Нормалният период за връщане на данъци е от 60 до 120 дни. Периодът може да се удължи, ако не сте представили някой от документите или работодателят не е осигурил пълна информация.
За възстановяване на данъците RT Tax отдържа 11% (Обединено Кралство и Ирландия) и 14% (Холандия, Норвегия, Германия) от тях. За попълване на документите не се заплаща нищо.

Върнатата сума ще бъде преведена по банковата ви сметка.

 
Град Пловдив, ул.\"Йоаким Груев\"15А
+359884717160
irena.genova@gprecruitment.bg
Follow us: facebook twitter