Адрес


Условия при кандидатстване
ДжиПи Рекрютмънт ЕООД, ЕИК 204300901( наричан по-долу GPR) прави подбор на персонал за чуждестранни работодатели.
1. Информацията, която изпращате, ще бъде използвана единствено за целите на свързване на GPR с вашето работно предложение и текущите свободни работни места.
2. Информацията за вас от този формуляр няма да бъде предоставяна на трети страни, т.к.този формуляр не е ваше CV. 
3. Имате право по всяко време да поискате изтриването на изпратените от вас данни, както и допълването или коригирането им.
4. Вашите данни ще се съхраняват и обработват в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС.
5. За да ви помогне да намерите работата по-бързо, GPR може да изпраща и други предложения за работа на вашия имейл или телефонен номер. Ако не желаете да получавате такива предложения в бъдеще, ще имате възможност да ги откажете.

Политика за поверителност 


Град Пловдив, ул.\"Йоаким Груев\"15А
+359884717160
irena.genova@gprecruitment.bg
Follow us: facebook twitter