POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE GP RECRUITMENT

 

Politica de confidențialitate (denumită în continuare "Politica") informează cu privire la datele personale ale companiei GPR Recruitment, RO32286033 adresa legală: Mun. IAŞI, Str. Grigore Ureche Nr. 7 (denumit în continuare "operator de date", "GPR", "noi", "noi" și "al nostru") , prin furnizarea de servicii de recrutare și oferirea accesului la site-ul www.gprecruit.ro (denumit în continuare "site-ul web").

 

Suntem de acord să protejăm și să respectăm confidențialitatea persoanei vizate în temeiul Regulamentului (ES) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ce (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare "GDPR"), precum și actele normative aplicabile ale Romaniei.

 

Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați prin telefon, pe cale electronică și personal la biroul nostru. Vă rugăm să rețineți că, în urma cooperării noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate unui potențial angajator, prin care angajatorul potențial va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procesarea și protecția datelor definite de acel potențial angajator. Pentru informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către angajatorul dumneavoastră potențial, vă rugăm să contactați potențialul angajator. Această politică nu se aplică prelucrării datelor de către un potențial angajator.

 

Este posibil să modificăm politica în orice moment și fără preaviz. Corecțiile au efect după ce au fost publicate pe site-ul nostru. Sunteți responsabil pentru re-citirea periodică a acestei politici pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu modificările.

 

Contacte

Pentru comunicarea cu noi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de email www.gprecruit.ro

 

TERMENI UTILIZAȚI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

"Persoana vizată": o persoană fizică identificată direct sau indirect (de exemplu, un candidat care participă sau intenționează să participe la un proces de recrutare).

"Operator de date personale": o persoană fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

“Prelucrarea datelor cu caracter personal “: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe baza de  date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, ar fi colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, îmbunătățire,  consultare, utilizare, transfer, stergere.

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată.

"Consimțământul persoanei" înseamnă orice indicație în mod liber, specifică, intenționată și lipsită de ambiguitate a dorințelor vizate, prin care acesta dă consimțământul, sub forma unei notificări sau a unui act clar afirmativ, prelucrării datelor sale cu caracter personal.

"Clienți sau angajatori" : o entitate juridică și un operator independent de date care utilizează serviciile furnizate de GPR pentru a se asigura că procesul de selecție este cel mai potrivit pentru candidat.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesăm datele dumneavoastră personale numai pentru anumite scopuri prestabilite.

Selecție de candidați

(Temei juridic-consimțământul subiectului de date [articolul 6 primul paragraf litera (a) din GDPR].

În furnizarea de servicii de recrutare, GPR efectuează prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru a selecta și evalua posturile cele mai relevante pentru clienții noștri:

 

 • Prenume, Prenume;
 • Data nașterii;
 • Adresa locului de reședință;
 • Adresa de e-mail;
 • Numar de telefon;
 • Informații privind experiența de lucru (locul de muncă, timpul lucrat, titlul postului, îndatoririle etc.);
 • Nivelul dorit de remunerare;
 • Educatie (institutie de invatamant, perioada de pregatire, educatie, calificari);
 • Măsuri de calificare (certificate dobândite, cursuri de formare ascultate);
 • Existența și categoria permisului de conducere;
 • Competențe lingvistice;
 • Alte aptitudini (echipamente de birou, aptitudini informatice etc.);
 • Recenzii, marturii, detalii de contact ale fostului/angajatorilor existenti;

 

Alte informații care pot fi furnizate în mod voluntar prin aplicarea la postul vacant de pe site-ul nostru, prin completarea formularul de cerere al candidatului, prin depunerea unui CV și o scrisoare de intentie.

 • Încheierea și executarea unui acord de servicii
 • (Temei juridic-performanța contractului [articolul 6 primul paragraf litera (b) din RGPD].

 

 

Pentru a încheia contractul, vom procesa următoarele date cu caracter personal:

 • Prenume, Prenume;
 • Numărul de identificare al persoanei;
 • Adresa locului de reședință.

 

Pentru a asigura executarea unui contract de servicii de înaltă calitate, pentru a vă ajuta să stabiliți relații de muncă cu un potențial angajator și să vă înregistrați în țara în care vă implicați într-o anumită imigrație la locul de muncă, vom transmite următoarele date personale către angajatorul potențial:

 • Prenume, Prenume;
 • Adresa locului de reședință;
 • Vârstă
 • Numărul contului bancar;
 • Numar de telefon
 • E-mail
 • Informații privind starea de sănătate;
 • Pașaport sau numărul de identificare și data expirării;
 • Copie a documentului de identitate (pașaport sau carte de identitate) *

 

* În urma consimtamantului dvs separat, vom face o copie a documentului de identitate stocat în baza de date GPR și o vom trimite la angajatorul direct pentru a accelera prezentarea documentației necesare și de înregistrare.

 

Întreținerea bazelor de date și informații privind posturile vacante obligatorii

(Temei juridic-consimțământul subiectului [articolul 6 primul paragraf litera (a) din GDPR]].

Pe baza consimțământului dumneavoastră, vom include informațiile pe care le furnizați în baza de date pentru a vă informa și evalua calificarea pentru posturile vacante curente. Puteți renunța la primirea acestor mesaje în orice moment trimițând o solicitare de oprire a comunicării către email- contact@gprecruit.ro.

 

Răspunsul la o solicitare de informații

(Temei juridic-consimțământul subiectului de date [articolul 6 primul paragraf litera (a) din GDPR]].

Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, comentarii sau sugestii primite direct sau electronic, vom procesa următoarele date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în mod voluntar:

 • Prenume, Prenume;
 • Numar de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • Alte informații referitoare la prelucrarea sau executarea unei astfel de solicitări.

 

Întreținerea și urmărirea corespondenței primite și expediate

(Temei juridic: respectarea intereselor legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]].

GPR menține și ține evidența corespondenței primite și expediate pentru a-și asigura interesele legitime, furnizarea unui serviciu de calitate, precum și pregătirea, încheierea și executarea contractelor.

 

DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Stocăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal până :

 • Obligațiile contractului de servicii încheiat sunt îndeplinite sau se furnizează serviciul, precum și pentru o anumită perioadă de timp după îndeplinirea acestui contract, care este necesar pentru a dovedi performanța serviciilor noastre;
 • Cerute de lege pentru a păstra datele relevante;
 • Consimțământul prealabil pentru prelucrarea datelor nu a fost revocat dacă prelucrarea și stocarea datelor se bazează pe consimțământ;
 • Ne putem exercita interesele legitime în procedura prevăzută de lege;
 • Datele nu mai sunt necesare deoarece scopul prelucrării este atins.

 

Vă putem păstra consimțământul și dovada acestui lucru timp de 5 ani pentru a ne putea apăra împotriva oricărei reclamații, reclamații sau cereri adresate împotriva noastră.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră, este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către potențialii angajatori, în cadrul procesului de selecție a angajaților, precum și partenerilor de afaceri și operatorilor de date care efectuează procesarea necesară a datelor în numele nostru.

Datele dumneavoastră sunt transferate numai partenerilor de afaceri, clienților sau operatorilor de date cu care a fost încheiat un acord de procesare a datelor, stabilind cerințe stricte pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal la cerere autorităților naționale și de aplicare a legii și, dacă este necesar, vă vom apăra interesele legale.

 

LOCUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În principal, procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în țările Uniunii Europene și în spațiul economic european.

Datele cu caracter personal ale candidaților pot fi transferate către țări terțe cu consimțământul unui candidat individual sau în alt mod prevăzut de GDPR.

 

TRANSFERUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în Uniunea Europeană și în țările din spațiul economic european.

Datele cu caracter personal ale candidaților pot fi transferate clienților noștri din țări terțe cu consimțământul candidaților individuali sau al altor cazuri prevăzute de GDPR.

 

UTILIZAREA COOKIE-URILOR PE SITE

Pe baza intereselor noastre legitime, utilizăm cookie-uri și alte informații tehnice pentru a ne îmbunătăți site-ul www.gprecruit.ro, pentru a-l face mai confortabil de utilizat și pentru a oferi securitate site-ului. Instrumentele pe care le-am folosit nu ne permit să identificăm personal utilizatorul, iar datele sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp.

 

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un set mic de date pe care un server Web îl plasează pe computer sau pe dispozitivul mobil atunci când vizitați un site web. Modulele cookie servesc o serie de scopuri: de exemplu, ele ne pot ajuta să ne amintim opțiunile specifice pe care le-ați selectat, să afișați vizitatorii site-ului sau să îmbunătățiți în general experiența utilizatorului pe un site web pentru a oferi o mai bună relevanță conținutului dvs.

 

Ce cookie-uri folosim?

Utilizăm modulele cookie Google Analytics pentru a analiza modul în care este utilizat site-ul web și pentru a îmbunătăți eficiența site-ului nostru. De exemplu, putem folosi aceste cookie-uri pentru a determina dacă a existat o pagină de eșec în timpul vizitei dumneavoastră. Aceste informații sunt anonime și nu conțin informații personale despre utilizatorul site-ului web.

 

Cum pot șterge sau bloca modulele cookie?

Aveți opțiunea de a șterge sau de a bloca cookie-urile în orice moment efectuând modificări în setările browserului. Pentru mai multe informații despre cum să opriți colectarea de date în Google Analytics, consultați aici: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PENTRU PROCESAREA DATELOR PERSONALE

Aveți dreptul:

1) să accesati și să primiti informații despre prelucrarea datele dvs personale;

2) sa solicitati corectarea datelor personale incorecte, inexacte sau incomplete;

3) sa ștergeți datele dvs. personale, cu excepția cazului în care legea ne obligă să păstrăm datele;

4) să retrageti consimțământul prealabil privind prelucrarea datelor;

5) sa restricționați prelucrarea datelor dvs. - dreptul de a solicita încetarea temporară a procesării tuturor datelor dvs. personale;

6) să solicitați o copie a datelor dvs. personale în format electronic și dreptul de a transfera aceste date unui alt controlor (portabilitatea datelor);

7) sa apelați la Inspectoratul de Stat pentru Date.

 

Puteți solicita drepturile prin completarea formularului din biroul nostru la Pacurari 156, Business House, Iasi, prezentând un document de identificare personală (pașaport sau carte de identitate) sau trimiteți o cerere electronică utilizând o semnătură electronică sigură la adresa dvs. de e-mail. contact@gprecruit.ro

 

DESCĂRCAȚI NOTIFICAREA PE INSTRUMENTELE WEB SITE

exemplu:

Utilizăm cookie-urile pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site-ul nostru. Citiți mai multe (Hyperlink-urile vă conduc la politica de confidențialitate).

Witing 5, Sector 1, Bucuresti
T. +40 314251552
contact@gprecruit.ro
Urmărește-ne: facebook twitter